[1]
Maciąg, J. 2011. Jakość usług edukacyjnych w komunikacji marketingowej szkół wyższych w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(37) (sty. 2011), 119-135.