[1]
Zamojska, D. 2011. Cezaria Anna Baudouin de Courtenay- -Vasmer-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885-1967). Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(38) (sty. 2011), 15-25.