[1]
Krasowska, H. 2011. Osiągnięcia Ewy Rzetelskiej-Feleszko (1932-2009) w zakresie światowej slawistyki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(38) (sty. 2011), 26-34.