[1]
Jołkiewicz, D. 2011. Kobiety w naukach medycznych wczoraj i dziś. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(38) (sty. 2011), 35-47.