[1]
Gałkowski, A. 2011. Kobiety w sferze B+R w Polsce na przykładzie nauk ścisłych i technicznych. Wybrane zagadnienia. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(38) (sty. 2011), 48-55.