[1]
Drogosz-Zabłocka, E. 2011. Kariery akademickie kobiet w naukach technicznych. Przykład Mazowsza. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(38) (sty. 2011), 56-66.