[1]
Białoń, L., Aftyka, W. i Stańkowski, K. 2011. Problemy zarządzania jakością kształcenia w szkole wyższej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(38) (sty. 2011), 107-122.