[1]
Geryk, M.J. 2011. Uczelnie niepubliczne - dzieci gorszego Boga? Dlaczego fundusze europejskie nierówno wspierają polskie uczelnie?. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(38) (sty. 2011), 139–150.