[1]
Jóźwiak, J. 2012. Projekt „Foresight «Akademickie Mazowsze 2030»” - niektóre wyniki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(39) (sty. 2012), 8–14.