[1]
Moskalewicz-Ziółkowska, E. 2012. Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza - opinie uczelnianych biur karier. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(39) (sty. 2012), 15–33.