[1]
Macioł, S. 2012. Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych - perspektywa pracodawców. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(39) (sty. 2012), 34–54.