[1]
Drogosz-Zabłocka, E. i Minkiewicz, B. 2012. Jakie kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkól wyższych są nam potrzebne? Wywiady z pracodawcami Mazowsza. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(39) (sty. 2012), 55–80.