[1]
Zarzecki, M. 2012. Szkoły wyższe Mazowsza w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(39) (sty. 2012), 81–94.