[1]
Poznańska, K. 2012. Współpraca nauki z gospodarką na przykładzie szkół wyższych na Mazowszu. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(39) (sty. 2012), 95–112.