[1]
Romanowska, M. 2012. Dopasowanie kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych do oczekiwań pracodawców na Mazowszu. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(39) (sty. 2012), 113–124.