[1]
Białoń, L. i Werner, E. 2012. Społeczna odpowiedzialność szkoły wyższej w kontekście jej wizerunku. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(39) (sty. 2012), 142–161.