[1]
Olczak, M. 2012. Kreatywność nauczyciela akademickiego (na podstawie idei innowacyjności Romana Schulza). Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(39) (sty. 2012), 162–172.