[1]
Boguski, J. 2012. Uczelnia rolnicza jako instrument rozwoju regionów rolniczych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(39) (sty. 2012), 173–181.