[1]
Bykowski, P. i in. 2012. Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(39) (sty. 2012), 182–193.