[1]
Gałuszka, M. i Wieczorkowska, M. 2012. Gerontologia społeczna jako kierunek studiów uniwersyteckich. Projekt autorski przygotowany w Zakładzie Socjologii UM w Łodzi. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(40) (sty. 2012), 125-146.