[1]
Wnuk-Lipińska, E. 2016. Jakość w szkolnictwie wyższym - mechanizmy oceny. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1 (sty. 2016), 77-90.