[1]
Jastrząb-Mrozicka, M. 2016. Zasady doboru studentów w opinii członków komisji rekrutacyjnych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2 (sty. 2016), 103-119.