[1]
Badań Naukowych, K. 2016. Założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Cele, priorytety, finansowanie. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lipca 1993 r. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(3) (sty. 2016), 5–20.