[1]
Gulczyńska, H. i Jastrząb-Mrozicka, M. 2016. Wartość wykształcenia a dążenia edukacyjne. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(4) (sty. 2016), 57-74.