[1]
Świerzbowska-Kowalik, E. 1. Kształcić dając swobodę wyboru, poczucie odpowiedzialności i satysfakcję ze studiowania. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(6) (1), 27-35.