[1]
Jastrząb-Mrozicka, M. 1. Sposoby badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(6) (1), 35-44.