[1]
Wnuk-Lipińska, E. i Wójcicka, M. 2016. Przesłanki budowy systemu zewnętrznego recenzowania jakości kształcenia w polskich uczelniach. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(6) (sty. 2016), 60–84.