[1]
Yorke, M. i McCormick, D. 2016. Planowanie przeobrażeń szkolnictwa wyższego - inicjatywa strategicznego planowania akademickiego (SAPLING). Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(6) (sty. 2016), 101–109.