[1]
West, P.W. 2016. Finansowanie uniwersytetów: wyzwanie dla decydentów. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(9) (sty. 2016), 64-69.