[1]
Wagner, A. 2016. Finansowanie szkolnictwa wyższego: nowe mechanizmy, nowe problemy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(9) (sty. 2016), 70-79.