[1]
Wnuk-Lipińska, E. 2016. Kryzys uniwersytetu jako instytucji edukacyjnej w krajach Europy Zachodniej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(10) (sty. 2016), 14–22.