[1]
Wójcicka, M. i Wnuk-Lipińska, E. 2016. Uniwersytet w warunkach kształcenia masowego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(10) (sty. 2016), 51-64.