[1]
Jabłecka, J., Gulczyńska, H. i Świerzbowska-Kowalik, E. 2016. Strategie pozyskiwania i utrzymania zasobów a przetrwanie oraz rozwój organizacji naukowych: przykład trzech placówek Polskiej Akademii Nauk. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(10) (sty. 2016), 66–89.