[1]
Korczyński, A., Ludomirska, I. i Żyłła, R. 2016. Z doświadczeń zastosowania systemu komputerowego DYSKCHEM w dydaktyce podstaw chemii w szkole wyższej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(11) (sty. 2016), 86-93.