[1]
Jastrząb-Mrozicka, M. i Kuniński, M. 2016. System awansu w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(5) (sty. 2016), 135-157.