[1]
Frederiks, M.M., Westerheijden, D.F. i Weusthof, P.J. 2016. Wpływ oceny jakości na szkolnictwo wyższe w Holandii. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(5) (sty. 2016), 180-195.