[1]
Wincławska, B.M. 2016. Alma Mater Carolina Pragensis: profesorowie o idei uniwersytetu. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(8) (sty. 2016), 55-60.