[1]
Buchner-Jeziorska, A. i Kulpińska, J. 2016. Rola uniwersytetu w aglomeracji przemysłowej. Przykład Lodzi. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(8) (sty. 2016), 61-67.