[1]
Goedegebuure, L. i Meek, V.L. 2016. Różnorodność i zmiana: polityka rządowa a wpływ otoczenia. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(12) (luty 2016), 17–29.