[1]
Jackowski, S. i Krauze, T. 2016. Systemy punktacji jako narzędzie konstrukcji programów studiów i oceny postępów studenta w uczelniach amerykańskich oraz w programie SOCRATES/ERASMUS. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(12) (luty 2016), 50–61.