[1]
Smużewska, M. 2015. Studencki ruch naukowy w polskich uniwersytetach z perspektywy zmian zachodzących we współczesnym szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(45) (grudz. 2015), 215-233. DOI:https://doi.org/10.14746/nsw.2015.1.9.