[1]
Szadkowski, K. 2015. Poza uniwersytet-fabrykę. Warunki funkcjonowania „transnarodowego stowarzyszenia kapitałów” w szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(45) (grudz. 2015), 235-267. DOI:https://doi.org/10.14746/nsw.2015.1.10.