[1]
Kozłowski, J. 2016. Slavo Radosevic o przemianach nauki i techniki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(13) (luty 2016), 82-88.