[1]
Piskurewicz, J. 2016. Kadry badawcze w Polsce i niektóre uwarunkowania ich działalności. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(15) (luty 2016), 65-79.