[1]
Jabłecka, J. 2016. Europejskie szkolnictwo wyższe - wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji, podpisana w Bolonii 19 czerwca 1999 roku. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(16) (luty 2016), 161-163.