[1]
Dominiak, P. i Leja, K. 2016. Modele jakości usług a zarządzanie szkotą wyższą. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(18) (luty 2016), 91–102.