[1]
Ziabicki, A. 2016. Komunikacja globalna w czasach internetu - dostosowanie (do) języków narodowych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(20) (luty 2016), 23–33.