[1]
Sztabiński, P.B. 2016. Badanie absolwentów studiów doktoranckich - problemy warsztatowe i wstępne hipotezy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(20) (luty 2016), 77-90.