[1]
Neave, G. 2016. Perspektywa interesariuszy w ujęciu historycznym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(21) (luty 2016), 19-39.