[1]
Kleer, J. 2016. Czy Polska ma szansę na gospodarkę opartą na wiedzy?. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(22) (luty 2016), 42–54.